Kontakt/styrelse

Styrelse 2020

ordförande  Margaretha Westman

sekreterare  Annika Ekelund

kassör Ragnhild Blomdahl 

ledamot Merja Pitkänen

ledamot Torbjörn Lundberg

ledamot Christina Nilsson

ledamot Christina Wolmar

ledamot Anita Berggren

ledamot Ingwar Åhman-Eklund

 

Adjungerad till styrelsen Inger Klasson

 

E-post  kontakt@osterhaningekonstforening.se

Postgiro 252956-8.

Webbansvarig Inger Klasson, webmaster@osterhaningekonstforening.se

 
 

Valberedningen

Monica Larsson
Sammankallande

Telefon: 08-776 16 81

Mobil: 070-538 29 27

Lilian Haglund  

Madelene Petersson

Vår ordförande hänger konst.

 

 

 

 

Valberedningen söker dig

Vi medlemmar behöver ta ansvar tillsammans för att sköta om föreningen.

Vår förening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna växa och blomstra! Det mest tydliga sättet är att medlemmarna turas om att sitta i styrelsen.

Är du medlem och intresserad av att komma med i vår förenings styrelse?

Vill du tipsa om annan person?

Välkommen att ta kontakt med någon av oss i valberedningen!